فراخوان طراحی مجتمع مسکونی در جزیره کیش

یک شرکت سرمایه گذاری ساختمان در نظر دارد: در زمینی به مساحت حدود 8 هکتار در جزیره کیش اقدام به طراحی و ساخت یک مجتمع مسکونی، متشکل از واحدهای  ویلایی و برج های مسکونی به زیربنایی در حدود 100/000 مترمربع نماید؛  لذا بدین وسیله از مهندسین مشاور دارای صلاحیت با سابقه کار در زمینه های مشابه دعوت به عمل می آید  تا ضمن ارسال خلاصه سوابق حرفه ای همراه با تصاویر نمونه کارهای مرتبط، آمادگی خود را جهت طراحی اعلام نمایند.

لازم به ذکر است مدیریت این شرکت پس از بررسی سوابق ارسالی، نسبت به دعوت از متقاضیان برگزیده جهت مذاکره در خصوص زمینه های همکاری اقدام به عمل خواهد آورد.

آدرس ایمیل جهت ارسال سوابق حرفه ای و تصاویر نمونه کارها:   Kish.Residentialcomplex@gmail.com حداکثر مهلت ارسال:  پایان وقت اداری دوشنبه  1398/03/20  شماره تماس ضروری جهت کسب اطلاعات تکمیلی:  09151109540