Add new comment

تراکم فروشی و محو برنامه‌ریزی

معمارنت- امروز بحث تراکم شهری یا با لحن گزنده‌تری شهری فروشی، یکی از پدیده‌های رایج خصوصاً در کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌رود که عملاً بحث طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به محاق برده است.

 

به همین منظور مجله تجارت فردا در شماره 73 خود که در دی ماه 1392 منتشر شده است به بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران پرداخته است.
در زیر فایل مرتبط با این بخش از مجله تجارت فردا با عناوین ذیل قرار داده شده است:

 

معمارنت- امروز بحث تراکم شهری یا با لحن گزنده‌تری شهری فروشی، یکی از پدیده‌های رایج خصوصاً در کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌رود که عملاً بحث طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به محاق برده است.

 

به همین منظور مجله تجارت فردا در شماره 73 خود که در دی ماه 1392 منتشر شده است به بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران پرداخته است.
در زیر فایل مرتبط با این بخش از مجله تجارت فردا با عناوین ذیل قرار داده شده است:

 

- دو پدیده ناهمگون شهری (ریشه‌یابی فروش تراکم و خانه‌های خالی در کلان‌شهرها) به قلم بهشاد مرادی
- خانه‌های خالی نتیجه فروش تراکم، گفت‌وگو با سید رضا هاشمی مشاور وزیر راه و شهرسازی
- دو روش برای اصلاح (چگونگی رهایی شهرداری‌ها از فروش تراکم) به قلم فردین یزدانی، تحلیلگر اقتصاد مسکن
- پدیده‌ای که برنامه‌ریزی را محو کرد، گفتگو با مجید غمامی شهرساز و مدیر طرح مجموعه شهری تهران

 

 

دانلود فایل: 

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA