معماری هوای تازه در مدرسۀ کاشان

معماری هوای تازه در مدرسۀ کاشان

معمارنت- مدرسۀ اندیشه در کاشان با نمای آجری بر طرحی مدرن، ساختمان‌هایی که محوطه را در برگرفته‌اند و حوضی در میانه مدرسه‌ای امروزی را با نسبتی نزدیک به معماری سنتی کاشان تصویر می‌کند. پیش از این دو پروژۀ بنای یادمان شهدای گمنام جنگل ناهارخوران و مسجد امام حسن مجتبی‌(ع) این مهندسان مشاور نیز که در معمارنت معرفی شدند؛ همین حال و هوا را داشتند. تلفیقی میان طرح های مدرن و معماری پیشین منطقه!

 

مشخصات پروژه:
نام: مدرسه راهنمايی انديشه
مکان: کاشان   
تاریخ: 1386- 1389
کارفرما: سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور – استان اصفهان
مشاور: مهندسين مشاور شروان
مدير طراحی: هومن تحويلدار
همکار طراحی: بهاره کاظميان

 

معمارنت- مدرسۀ اندیشه در کاشان با نمای آجری بر طرحی مدرن، ساختمان‌هایی که محوطه را در برگرفته‌اند و حوضی در میانه مدرسه‌ای امروزی را با نسبتی نزدیک به معماری سنتی کاشان تصویر می‌کند. پیش از این دو پروژۀ بنای یادمان شهدای گمنام جنگل ناهارخوران و مسجد امام حسن مجتبی‌(ع) این مهندسان مشاور نیز که در معمارنت معرفی شدند؛ همین حال و هوا را داشتند. تلفیقی میان طرح های مدرن و معماری پیشین منطقه!
طراحی اين مدرسه بر اساس موارد زير شکل گرفته است:
1.    ايجاد دو فضای خالی يعنی حياط بازی دانش‌آموزان و حياط مرکزی مرتبط با کلاس‌ها
2.    گذر سيال کليه فضا به يکديگر
بر اين اساس مانند آنچه در معماری منطقه ديده می‌شود نورگيری و ارتباط با فضای خارج برای کلاس‌ها و ساير فضاهای آموزشی از طريق حياط مرکزی ميسر می شود. که علاوه بر ايجاد فضايی آرام با ورود جريان هوا از ضلعی که به حياط بازی دانش‌آموزان باز می‌شود و عبور آن از فضای سبز و حوضی در ميانه آن به ايجاد هوايی مطبوع با وجود اقليم گرم و خشک منطقه کمک می‌کند.