سمپوزیوم تخصصی طراحی در هزارۀ سوم

سمپوزیوم تخصصی طراحی در هزارۀ سوم

معمارنت- سمپوزیوم تخصصی طراحی 17 تیرماه 1392 در باشگاه فرمانیه برگزار می‌شود. این نشست که توسط مجله طراح ترتیب داده شده است از ساعت 16 تا 20:30 ادامه خواهد داشت.
«سمپوزیوم تخصصی طراحی در گذار به هزاره سوم» از دو بخش پانل گفتگو در سه موضوع معماری، طراحی صنعتی و طراحی مبلمان و گرافیک و بخش دوم سخنرانی با موضوع فراطراحی تشکیل می‌شود.

 

 

دانشکده: 

 

معمارنت- سمپوزیوم تخصصی طراحی 17 تیرماه 1392 در باشگاه فرمانیه برگزار می‌شود. این نشست که توسط مجله طراح ترتیب داده شده است از ساعت 16 تا 20:30 ادامه خواهد داشت.

 

«سمپوزیوم تخصصی طراحی در گذار به هزاره سوم» از دو بخش پانل گفتگو در سه موضوع معماری، طراحی صنعتی و طراحی مبلمان و گرافیک و بخش دوم سخنرانی با موضوع فراطراحی تشکیل می‌شود. سخنرانان بخش نخست عبارتند از : سهیل قدیری در قسمت پیش گفتار با عنوان هستی شناسی طراحی در هزاره سوم، معماری: کاترین اسپریدونف، دکتر آرمین محسن دانشگر، دکتر حامد مظاهریان، طراحی صنعتی و طراحی مبلمان: علی خادم زاده و محمد فاتحی، گرافیک: پیمان بانی شرکاء خواهند بود. در بخش دوم نیز آرمین محسن دانشگر و پیمان بانی شرکاء مبحث فراطراحی را شرح خواهند داد.

 

هزینه ثبت نام برای هر علاقه‌مندان شرکت در این جلسه ۵۸۰۰۰ تومان و زمان ثبت نام ۲۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۹۲ خواهد بود. متقاضیان برای شرکت در مراسم می توانند به لینک www.designer-magazine.com/register.aspx مراجعه کنند. شایان ذکر است که بنا بر اطلاعات منتشر شده در اطلاعیه دبیرخانه سمپوزیوم در صورت تکمیل ظرفیت پیش از موعد، این لینک غیر فعال خواهد شد.
 

دربارۀ پرسش و هدف این نشست می‌خوانیم:
 

زمانی که اندیشه جهانی شدن و ارتباط با دنیای مدرن، سرشت محیط‌های انسانی را از خانه گرفته تا شهر به دگرگونی می‌کشاند و هویت معنای متفاوتی از گذشته یافته است؛ شاید وقت آن رسیده باشد تا از حرفه اصلی طراحان باز تعریفی نوین ارائه شود و تلاشی شود در راستای پاسخ به یک سوء تفاهم بزرگ که: اکنون طراح کیست و در هزاره سوم چه جایگاهی دارد؟ طرح این سوال در جامعه در حال توسعه ما، شاید مهمترین پرسش درباره «هستی شناسی طراحی در هزاره سوم» باشد، رویدادی که نامش را «سمپوزیوم تخصصی طراحی در گذار به هزاره سوم» نامیده‌ایم و برآنیم تا با برگزاری مجموعه‌ای هم‌نشست به آن پاسخی دهیم شایسته اندیشه امروز و فردا.