پروژۀ پـارک هـوافناور پـارس

پروژۀ پـارک هـوافناور پـارس

بـرگزار کننده مسابقه : پژوهشکده توسعه کالبدی
تاریخ مسـابقه : دی ماه 1391
شـرکت کنندگان :
اسـتودیو طراحی واو
حـمید گرمارودی و محمدرضا رودنشین
مـشارکت مشاورین تـغییر روند طرح و شـیوه دگردیس
هیأت داوری :
فرهاد احمدی . رضا دانشمیر . کـامبیز ناظرعمو . سیدرضـا هاشمی

 

بـرگزار کننده مسابقه : پژوهشکده توسعه کالبدی
تاریخ مسـابقه : دی ماه 1391
شـرکت کنندگان :
اسـتودیو طراحی واو
حـمید گرمارودی و محمدرضا رودنشین
مـشارکت مشاورین تـغییر روند طرح و شـیوه دگردیس
هیأت داوری :
فرهاد احمدی . رضا دانشمیر . کـامبیز ناظرعمو . سیدرضـا هاشمی

 

ویـژگی های پـارک هـوافناور پـارس
در نـظر است در "پـارک هـوافناور پـارس" نیـز همچون سـایر پـارک های علم و فناوری، بستـر مناسب برای فعالیت های کسب و کارهای دانش محور فراهم شود تا ارتباط دانشـگاه ها، مـراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدی با مراکـز تصمیم گیری دولتـی در حوزه هوایی و هوانوردی مستحکم گردد. در حقیقت مدیـران "پـارک هـوافناور پـارس" به دنبال ایـجاد یک شبکه ی مجازی هستند تا سـازندگان حوزه صنایع هوایی بتـوانند در محیطی دانش محـور به تبادل اطلاعات و رشد و توسعه فـعالیت های خود بپردازند. برنامه ریزان پـارک هوافناور پـارس به دنبال تکمیـل زنجیره ساختاری صنعت هـوایی و هوانوردی و شـرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها هستند و درصدد اند تا با ارایه خدمات و زیرساخت های مناسب شـرکت های دانش بنیان و موسسات تحقیقاتی را در مجموعه ای گرد هم آورند.

 

لازم به تذکر است که برای این پارک هیچ گونه فعالیت صنعتی در نظر گرفته نشده است و شـرکت‌های مستقل و مراکز تحقیقاتی‌ صـرفاً در این مجموعه حضور می‌‌یابند تا به تبادل اطلاعات و یا نهایتاً کنتـرل محصول خود بپردازند. هر گونه فعالیت صنعتی و تولیدی این شـرکت‌ها در سایت‌های مجاز صنعتی و دور از شهر تهران یا در شهرک‌های صنعتی انجام خواهد شد و در پارک هوافناور پارس صـرفاً آزمایش‌های کوچک و سبک صورت خواهد گرفت. آنچه اجزای اصلی‌ این پارک را تشکیل می‌‌دهند، عبارتند از دفاتر ستادی، دفاتر شـرکت‌های مستقل، کارگاه‌های ساخت سبک و آزمایشگاه‌های با فعالیت‌های غیر شیمیایی، بخش‌های اداری و مدیریتی، فضاهای پشتیبانی‌ اطلاعات و خدمات رفاهی برای کارشناسان و متخصصان همکار. این پارک نیز مانند سایر پارک‌های علم و فناوری فاقد سـر و صدا و آلودگی صوتی، آلودگی‌ زیست محیطی‌ و آلودگی‌ هوا بوده و هیچ گونه ماده مخرب محیط زیست نه در آنها تولید می‌‌شود و نه به محیط اطراف منتقل می‌‌گردد. همین مشخصه پارک در تعریف برنامه فیزیکی‌ پارک مستقیماً تاثیر گذار است.

 

موقعیت و محدوده طرح
زمین پروژه با مساحت حدود ۶۳ هکتار در ناحیه ۴ منطقه ۵ تهران قرار دارد و از ضلع شمال به آزاد راه تهران کرج، از شـرق به خیابان ۴۰ متری صنایع هوایی‌ و شهرک اکباتان و از غرب به فضای سبز و شـرکت سمت (سازمان موتور‌های توربینی) محدود می‌‌شود. روبرو ی زمین پروژه پارک هوافناور پارس و در ضلع شمالی آزاد راه تهران کرج پارک جنگلی‌ ارم و در ضلع جنوب زمین پروژه بخش دیگری از زمین‌های صنایع هوایی‌ قرار دارد.

 

 

اسامی نفرات :
مهندسـین مشاور تغییر روند طرح
نشید نبیان . رامبد ایلخانی
مهرآسا چمنی
دیبا دیانی
علیرضا شجاع خانی
یاسمن فتحی
پرنیان قائمی
حسین کریمی
میلاد ملک افضلی

 

مهندسـین مشاور شیـوه دگـردیس
امیرحسین طاهری
حسن اسناوندی
زهرا جهانی
محمدرضا محبعلی
فاطمه مردانی

 

تـعریف پـروژه
طرح افكنى فضايى مجموعه اى با آينده اى نامشخص

Designing for a Shifting Technological Landscape
طرح افكنى هاى فضايى از فرآيندهاى توليديست كه محصول نهايى آن در زمان «حال» شكل مى گيرد ولى ماندگارى طولانى مدت براى ساليان، دهه ها و حتى سده ها خواهد داشت. در نتيجه از چالشهاى عمده پروسه طراحى بخصوص در سطح طرح هاى فرادست و جامع با مقياس ميانه و كلان، پيش بينى تغييرات زمينه هاى عملكردى، فرهنگى و اجتماعى طرح در «آينده» نزديك و حتى دور است. براى موضوعات طراحى كه در زمينه فعاليتهاى تكنولوژيك اتفاق مى افتد با توجه به روند پر شتاب تغييرات اين حوزه ها، پيش بينى هاى مقرون به واقع، صعب الوصول تر نيز خواهد بود. صنايع هوايى از جمله اين زمينه هاى فعاليتى است.
Designing for an Unknown Investment/Financial Future

 

مجموعه هاى بزرگ ساختمانى كه شامل متـوليان و عملكردهاى متفاوت و متعدد هستند به دو ترتيب به تحقق مى رسند:
1. مجموعه اى منسجم و مركزى، چه در سطح زير ساختمانها و چه در سطح تك فضاها و عملكردهاى ساختمانى، متولى ساخت كل پروژه شده و پس از تحقق، اين فضاها را در چهارچوب قراردادهاى اجتماعى متفاوتى چون اجاره، رهن و فروش در اختيار مصرف كننده قرار مى دهد.

 

2. مجموعه مركزى متولى ساخت زير ساختها شده و امر ساخت فضاها و ساختمانها كه در نهايت به اين زير ساختها متصل شده و از آنها تغذيه مى كنند به عهده سرمايه گذاران و مصرف كنندگان گذاشته مى شود.

 

در روش اول بواسطه اينكه طرح افكنى و اجرا بصورت متمركز و با مديريتى از بالا به پاييـن محقق مى شود، برنامه ريزى محتوم براى «آينده» يا حداقل «آينده نزديك» پروژه با چالش هاى كمترى انجام مى گيرد. در روش دوم اما، بواسطه اينكه معادله برنامه ريزى براى تحقق و بهره بردارى از چنين پروژه هايى با مجهولات متعددى درگير است، برنامه ريزى محتوم مى تواند امرى ناممكن باشد! پاركهاى فن آورى، از رسته پروژه هايى هستند كه معمولاً به طريق دوم با مديريتى غير متمركز، پويا و از پايين به بالا برنامه ريزى شده و محقق مى شوند.

 

به اين ترتيب در پروژه پارك هوا فن آور پارس به واسطه عملكرد پروژه و ارتباط آن با زمينه بسيار پوياى تكنولوژى از يك سو و تعريف پروژه به عنوان يك پارك فن آورى با مدل مديريت طرح و تحقق پايين به بالا و از نوع غير متمركز از سوى ديگر، الگوى شهرى پيشنهاد شده و براى ساماندهى خرد و كلان پروژه بايد الگويى دايناميك و پويا و قادر به تطابق با شرايط پيش بينى نشده در آينده نزديك و دور باشد.

الگوى شبكه اى به عنوان پارادايمى تغيير محور براى آينده اى متغيير!
Network as a design paradigm for an unsure future
الگوى پيشنهادى اين گروه طراحى، الگوى شبكه يا تارنما است. الگوى پارادايم شبكه به عنوان الگويى براى ساماندهى در يك شبكه .(ties) و ارتباطات ميان گره اى (Nodes) فضايى از دو رسته متفاوت اجزاء تشكيل مى شود: گره ها منسجم، اتصالات متعدد و ارتباطات حداكثرى ميان گره ها اين امكان را براى شبكه مهيا مى كند كه خود را با شرايط متفاوت از طريق باز تعريف اين ارتباط ها و اتصالات و چانه زنى درباره حضور و عدم حضور آنها وقف دهد.
Network as a dynamic, adaptive Organizational Logic: Circular Nodes, Multiple Ties
بواسطه اين كه در يك شبكه ايده آل هر گره بايد پتانسيل برقرارى ارتباط با هر گره ديگر و از هر جهتى را داشته باشد. در يك شبكه فضامند، فرم دايره براى گره ها، فرمى ايده آل خواهد بود. بر روى محيط يك دايره هيچ نقطه نسبت به نقطه ديگر ارجحيت نداشته و همه نقاط امكان مساوى براى برقرارى ارتباط با گره هاى ديگر دارند. از طرف ديگر، در تقابل با گره هاى دايره اى ديگر، دو گره دايره اى بواسطه ارتباط سطحى مماس امكان چانه زنى هاى فضامند در تـماس با يكديگر را داشته و به اين طريق در تقابل و تعاملى هندسى به بهترين شكل ممكن مجموعه گره هاى دايره اى به تنش هاى خارجى و داخلى پاسخ داده و چيدمانى مناسب به خود مى گيرند.
An Aviation Themed Technological Park as a Regional and City-scale Urban Destination/Public Greenscape
در حاليكه پارادايم شبكه با گره هاى مدور ساختار فرمى طرح پيشنهادى را شكل مى دهد از لحاظ عملكردى، پيشنهاد گروه طراحى پارك فن آورى است كه در عين حال فضايى سبز و عمومى براى همسايگى هاى مسكونى منطقه و همچنين مقصدى تفريحى در سطح كل شهر مى باشد.

 
پروژه هوافناور پارس :

1- پروژه حاضـر، حاصل تحليل مدل گراف، بر مبناي داده هاي اوليه و جمع آوري شده در طول روند پروژه است.

 

2- ذات فناوری، ديناميک و با آيندة متغير است. ما سعي کرديم به جاي پيشگويی و پاسخگويی به آن، مدلی را فراهم کنيم که توانايی تحمل تغييرات پيش بينی نشده را دارا باشد. مدتی که تغييرات، اصلاحات و روند ساخت، ذات آن را تغيير ندهد. يک مدل سيال با انعطاف پذيری بالا که همواره به روز به نظر برسد (همانند تکنولوژی).

 

3- چگونه از ايده پرواز استفاده کنيم؟ ذات پرواز، سبکی است. غوطه وری در باد. مدل هندسی پيشنهاد شده، طعنه به اين مفهوم می زند.

 

4- پروژه به جای توليد يک طرح تفصيلی باز که تنها از طريق ضوابط آينده خود را کنترل می کند، به سمت يک ذات بيشتر معماری گونه حرکت می کند؛ اما معماری بسيار انعطاف پذير. به نظر می رسد احکام و کاربري های پيشنهاد شده در سايت نيازمند دقت بيشتری از چيدمان باشند.

 

5- ما می خواستيم پروژه يک Landmark باشد، اما نه به واسطه حضور سردر، المـان يا حتی يک برج. بلکه شمای کلی پروژه يک Landmark است. فرودگاه در نزديکی است؛ ديد پنجم بسيار حائز اهميت است.

 

6- پروژه يک ذات دوگانه دارد، يک مرکز بسيار تخصصی، بسيار ناشناخته و پيشرفته و در عين حال يک ذات عمومی يا يک Themed Park. تلاش کرديم پروژه به يک ذات هوموژن دست پيدا کند؛ فضايی مفرح برای متخصصين و پيشرفته برای کاربر عمومی.

 

7- فضايي بسيار سبز، رنگی، شاد و پياده. پارکينگ ها در لکه های جداگانه جانـمايی شدند. ساختار فضاهای خالی و پر مشابه هم در نظر گرفته شدند.

 

جدول زیربنای پیشنهادی عملکردهای مورد نیاز در پارک هوافناور پارس

 

 

جدول مساحت زمین مورد نیاز برای عملکردهای پیشنهادی در پارک هوافناور پارس

 

تصاویر: