آواى كلپورگان :سفرنامه بلوچستان

آواى كلپورگان :سفرنامه بلوچستان
نویسنده: 
سارا رحمتى سايه

آوای کلپورگان
سفرنامه بلوچستان

سایه‌ی هواپيما به روي كوير ما را دنبال می‌کرد. ما در اوج و سايه به زير؛ پيش از آن طلوع بود و دماوند و درخشاني پاشيده بر فرش ابرها. حدوداً دو ساعتي طول كشيد تا به زاهدان رسيديم. ديدن پوشش گياهيِ نیمه‌جان و کم‌رنگ، در پیش‌زمینه‌ی کوه‌ها و تپه‌های به هم پيوسته، دور از انتظار نبود، چرا كه بخش وسيعي از سيستان و بلوچستان را كوير لوت در بر گرفته است.
طبق برنامه از اداره‌ی ميراث به استقبال آمدند و راهي آنجا ...
ادامه مطلب ...