مرکز اجتماعات کودکان و... شهربم

مرکز اجتماعات کودکان و... شهربم
نویسنده: 
دفتر معماری منصوری و همکاران

در این پروژه، آنچه که از تاویل الگوها و عناصر کالبدی معماری اقلیم گرم و خشک در طرح تاثیرگذار بوده، بیشتر تاکید بر مفاهیم محتوائی و مجازی مستتر در چنین فضاهایی است تا جنبه‎های کالبدی و شکلی آنها.
بر این اساس ایجاد حس فضائی متاثر از الگوهای معماری سنتی که جوهرۀ اصلی آن و عوامل پویائی تحول چنین فضاهائی بوده، در نظر بوده است.

 

مشخصات و اطلاعات پروژه:
عنوان پروژه:        مرکز اجتماعات کودکان، شهرسازان و روانشناسان شهر بم(Comiunity Center )
کارفرما:            سازمان یونیسف ایران
پیمانکار:            مهندس معنوی
مشاوره و طراحی:    دفتر معماری منصوری و همکاران

 

 

همکاران پروژه:
سرپرست گروه: بهروز منصوری
تیم طراحی: بهروز منصوری، رامین قدس
-    همکاران گروه معماری:کاوه خاجویی، مریم داوودآبادی، نهال حمیدی، الهام مستوری
-    عکس: مصطفی آذری
-    طراحی و محاسبات سازه: یعقوب عابدپور
-    طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مهندس اکبرنژاد
 

 

موقعیت پروژه:         شهربم، مقابل ارگ تاریخی بم
متراژ زمین:        3000 مترمربع
متراژ کل پروژه:    1200 مترمربع
تاریخ شروع پروژه:    1385
تاریخ اتمام پروژه:    1387
 

 

 

ملاحظات معماری
در این پروژه، آنچه که از تاویل الگوها و عناصر کالبدی معماری اقلیم گرم و خشک در طرح تاثیرگذار بوده، بیشتر تاکید بر مفاهیم محتوائی و مجازی مستتر در چنین فضاهایی است تا جنبه‎های کالبدی و شکلی آنها.
بر این اساس ایجاد حس فضائی متاثر از الگوهای معماری سنتی که جوهرۀ اصلی آن و عوامل پویائی تحول چنین فضاهائی بوده، در نظر بوده است.

 

این پروژه با کاربری ویژه، مطابق استانداردهای بین‏المللی سازمان یونیسف طراحی شده است.
ایده شکل‏گیری پروژه براساس رعایت ملاحظات شهری ذکر شده، ضوابط و استانداردهای سازمان یونیسف و طرح‏های فرادست شهری با تاکید بر حفظ هویت معماری سنتی شهر و ارتباط بلافصل با ارگ تاریخی مطرح بوده است.
تاویل الگوهای فضائی معماری سنتی منطبق با اقلیم شهر بم (گرم و خشک) که پاسخگوی نیازها و محدودیت‏های ذکر شده می‏باشد منجر به شکل‏گیری کالبد پروژه شد.

 

بنابراین عناصر و مفاهیم معماری ایرانی مورد بازخوانی قرار گرفته و منجر به شکل‏دهی پروژه در مقیاس کالبد اصلی بنا و اجزاء فضاها و سطوح داخلی و خارجی آن شده که عمده آن را می‏توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 

-    ایجاد مفصل‏بندی فضائی در کالبد حجمی بنا به منظور تاکید بر فضاهای نیمه باز(بینابینی)
-    حداکثر سایه‌اندازی با استفاده از المان‏های معماری در حیاط گودال باغچه پروژه.
-    تاکید بر پرسپکتیوهای بصری به سمت ارگ تاریخی.
-    ایجاد کریدورهای فضائی میان داخل بنا و محوطه بیرون.
-    ترکیب بر پیچیدگی هندسی در مقیاس کلان و هندسۀ منظم در اجزاء متاثر از الگوی کالبدی معماری سنتی ایران.
-    خوانائی، نظم، ریتم و تکرار در اجزاء سطوح نما به لحاظ تاکید بر ایجاد وحدت در اجزاء پروژه.
-    استفاده از بافت و رنگ مصالح همخوان با محیط پیرامون.
-    تاثیر ملاحظات اقلیمی منطبق بر معماری بومی منطقه بر فضاهای معماری از قبیل (ایجاد ایوان، رواق و ساباط).
 

 

معرفی پروژه مرکز اجتماعات کودکان و شهرسازان (Comiunity Center )
سایت پروژه در جبهۀ غربی ارگ قدیم بم، در حریم درجه یک میراث فرهنگی واقع گردیده است.
به منظور اعتلای معیارهای شهر دوستدار کودک این سایت توسط شهرداری شهر به کاربری مذکور بر اساس طرح یونیسف ایران برای این محدوده اختصاص یافته است.
محور مسیر سبز کودکان Green Root در ارتباط مستقیم با سایت مرکز اجتماعات قرار دارد. این مرکز به علاوۀ طرح مدرسه و مهدکودک اولیاء و نیز پارک‏های مرتبط با این محور نقاط تمرکز مرتبط با مسیر سبز کودکان شهر بم را شکل خواهند داد.
دیدهای بصری مناسب به ارگ تاریخی شهر و دسترسی‏های شهری در ارتباط با طرح ویژۀ یونیسف برای این محدوده از ویژگی‏های مهم سایت به لحاظ کاربری و موقعیت قرارگیری آن در شهر بم است.
 

 

 


ملاحظات شهری طرح

عوامل اصلی تاثیرگذار بر نحوۀ استقرار پروژه:
-    رعایت محدودیت ارتفاع و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح فرادست تفصیلی و میراث فرهنگی کشور.
-    ایجاد گشایش شهری در ارتباط با محور سبز کودکان.
-    تاکید بر ایجاد جدارۀ شهری در امتداد ارگ تاریخی بم.
-    ایجاد پیوستگی فضائی بین فضای باز پارک و حیاط اختصاصی مجموعه.
-    خوانائی حجم پروژه به عنوان نشانه شهری(Land Mark ) در ارتباط با معابر شهری مرتبط با سایت.
-    ایجاد خط آسمان پیوسته با رعایت محدودیت ارتفاع در احترام به خط آسمان ارگ تاریخی.