همایش فناوری و سازه‌های سنتی

همایش فناوری و سازه‌های سنتی

معمارنت- همایش بین المللی «گنبد در جهان» با همکاری گروهی از پژوهشگران از جمله اساتید بنام معماری سنتی، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آموزش عالي آزاد علوم و فنون تهران (ایوان خانه معمار) در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

 

معمارنت- همایش بین المللی «گنبد در جهان» با همکاری گروهی از پژوهشگران از جمله اساتید بنام معماری سنتی، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آموزش عالي آزاد علوم و فنون تهران (ایوان خانه معمار) در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

 

این نشست با عنوان «نخستین همایش فناوری‌ و سازه‌های سنتی با محوریت گنبدها» به بهانۀ بزرگداشتی برای استاد آیت الله زاده شیرازی و پرفسور گالدیری برپا شده و به موضوع‌هایی چون فناوری ساخت و روش‌های اجرا، مبانی و اصول معماری ایرانی اسلامی، ساختمایه و مصالح، تحولات ساخت، گونه شناسی و منظر فرهنگی می‌پردازد.

 

برگزاری همایش و کارگاه‌ها در روزهای 10 و 11 اردیبهشت ماه، در محل دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.
علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت : www.ttsc.ir مراجعه کنند.

 

ساختمان: