زیبایی‌شناسی و ادراک معماری در شهر

زیبایی‌شناسی و ادراک معماری در شهر

کارگاه و نشست مزکور 5 خرداد ماه 1392 در باغ نگارستان دانشگاه تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا برگزار می‌شود.
این مراسم را سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری موسسه عالی معماران و با حمایت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، کارگاه آموزشی _ تحلیلی برپا می‌کند. شرکت‌کنندگان در این نشست صرفا از میان اساتید ، محققین و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکترا) در ثبت نام پذیرفته می‌شوند و پایان همایش گواهی حضور در کارگاه با امضای اساتید کارگاه به آنان ارائه خواهد شد.

 

سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می کند:
 کارگاه تخصصی بین المللی

 

معمارنت-  موضوع «زیبایی شناسی و ادراک معماری در شهر» در قالب یک نشست تخصصی بین‌المللی بررسی می‎شود.

 

کارگاه و نشست مزکور 5 خرداد ماه 1392 در باغ نگارستان دانشگاه تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا برگزار می‌شود.
این مراسم را سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری موسسه عالی معماران و با حمایت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، کارگاه آموزشی _ تحلیلی برپا می‌کند. شرکت‌کنندگان در این نشست صرفا از میان اساتید ، محققین و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکترا) در ثبت نام پذیرفته می‌شوند و پایان همایش گواهی حضور در کارگاه با امضای اساتید کارگاه به آنان ارائه خواهد شد.


اعضای پانل:

 - دکتر یورگ گروتر(استاد دانشگاه برن سوئیس،نویسنده کتاب زیبایی شناسی در معماری)
 - دکتر داراب دیبا(استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران)
- دکتر جهانشاه پاکزاد(استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی)