نگاهی از پنجرۀ باغ فین

نگاهی از پنجرۀ باغ فین

معمارنت- یکشنبه پنجم خردادماه 92 نشستی با عنوان «باغ ایرانی: باغ فین کاشان» برگزار می‌شود.
موسسه جهان باغ ایرانیان در پی برگزاری گشت علمی به باغ‌های کاشان و نیاسر در 19 اردیبهشت ماه، این نشست را با هدف گفتگو پیرامون باغ فین کاشان ترتیب داده است. ثریا بیرشک، علی پازوکی و حمیدرضا جیحانی در این مراسم حضور خواهند داشت و از ارسال‎کنندگان اطلاعات به فراخوان پرترۀ باغ ایرانی تقدیر به عمل می‌آید. گفتگو از ساعت 17 تا 20 در باغ موزۀ قصر ادامه پیدا می‎کند.
باغ موزۀ قصر، مهندسان مشاور باغ اندیشه، انجمن مفاخر معماری ایران و سایت معمارنت حامیان این مراسم هستند.
همچنین علاقه‌مندان به مشارکت در پروژۀ پرترۀ باغ ایرانی می‌توانند به لینک زیر مراجعه نمایند: http://www.memarnet.com/node/756
 

معمارنت- یکشنبه پنجم خردادماه 92 نشستی با عنوان «باغ ایرانی: باغ فین کاشان» برگزار می‌شود.

 

موسسه جهان باغ ایرانیان در پی برگزاری گشت علمی به باغ‌های کاشان و نیاسر در 19 اردیبهشت ماه، این نشست را با هدف گفتگو پیرامون باغ فین کاشان ترتیب داده است. ثریا بیرشک، علی پازوکی و حمیدرضا جیحانی در این مراسم حضور خواهند داشت و از ارسال‎کنندگان اطلاعات به فراخوان پرترۀ باغ ایرانی تقدیر به عمل می‌آید. گفتگو از ساعت 17 تا 20 در باغ موزۀ قصر ادامه پیدا می‎کند.

 

باغ موزۀ قصر، مهندسان مشاور باغ اندیشه، انجمن مفاخر معماری ایران و سایت معمارنت حامیان این مراسم هستند.
همچنین علاقه‌مندان به مشارکت در پروژۀ پرترۀ باغ ایرانی می‌توانند به لینک زیر مراجعه نمایند: http://www.memarnet.com/node/756