روایت آب در تهران، حدیث آشــکار و نهان

روایت آب در تهران، حدیث آشــکار و نهان

معمارنت- ششمین جلسه از سلسله گفتگوهای تهران با موضوع روایت آب در تهران، یکشنبه 30 تیر از ساعت 16 تا 19 در باغ موزۀ قصر برگزار می‌شود.
طبق اعلامیۀ منتشر شده، در این جلسه به بررسی و اظهارنظر پیرامون منابع و مخازن آب تهران، قنات‌ها و روددره‌ها پرداخته خواهد شد. در این نشست قرار است طرح این موضوع‌ها توسط فاطمه ظفرنژاد (کارشناس ارشد منابع آبی)، سارا کمالوند (معمار)، فریبا تفنگچی (معمار و طراح شهری) انجام ‌شود و سپس پنلی با حضور سپیده شفائی (معمار و شهرساز)، سیاوش انصاری نیا (معمار و برنامه­ریز شهری)، احمد مالکی (متخصص قنات) ارائه گردد.
این مراسم با نمایش فیلم‏های کوهسران (به کارگردانی پرویز نبوی) و جریان از یادرفته شهر (به کارگردانی مینا بزرگمهر) همراه خواهد بود.
 

 

معمارنت- ششمین جلسه از سلسله گفتگوهای تهران با موضوع روایت آب در تهران، یکشنبه 30 تیر از ساعت 16 تا 19 در باغ موزۀ قصر برگزار می‌شود.
طبق اعلامیۀ منتشر شده، در این جلسه به بررسی و اظهارنظر پیرامون منابع و مخازن آب تهران، قنات‌ها و روددره‌ها پرداخته خواهد شد. در این نشست قرار است طرح این موضوع‌ها توسط فاطمه ظفرنژاد (کارشناس ارشد منابع آبی)، سارا کمالوند (معمار)، فریبا تفنگچی (معمار و طراح شهری) انجام ‌شود و سپس پنلی با حضور سپیده شفائی (معمار و شهرساز)، سیاوش انصاری نیا (معمار و برنامه­ریز شهری)، احمد مالکی (متخصص قنات) ارائه گردد.
این مراسم با نمایش فیلم‏های کوهسران (به کارگردانی پرویز نبوی) و جریان از یادرفته شهر (به کارگردانی مینا بزرگمهر) همراه خواهد بود.