فراخوان همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار

فراخوان همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار

معمارنت- اولین همایش ملی جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار اسفندماه 1392 در تهران برگزار می‌شود. در این همایش مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي و در شش محور اصلي علوم جغرافيايي،شهرسازي،معماري، حمل ونقل، محيط زيست و مديريت شهري و زير محورهاي مرتبط پذيرش خواهند شد.

 

مهلت ارسال چكيده به همراه متن كامل مقالات دهم دیماه 1392 و زمان اعلام نتايج داوري، ده روز پس از ارسال مقاله است. علاقه مندان می‌توانند تا تاریخ دهم بهمن‌ماه برای ثبت نام نهایی اقدام کنند و برگزاری همایش نیز در روز هشتم اسفندماه خواهد بود.

 

متقاضیان مي توانند به دو صورت حضوري وغير حضوري در همايش ثبت نام نموده و از خدمات همايش بهره مند گردند و به كليه شركت كنندگان اعم از حضوري وغير حضوري گواهينامه‌هاي معتبر ملي اعطا می‌شود. طبق اعلامیه دبیرخانۀ این گردهمایی گواهينامه شركت‌كنندگان د يك هفته پس از همايش به آدرس‌هاي اعلام شده ارسال خواهد شد.

 

همچنین مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام قطعي نویسندگان علاوه بر درج درCDکامل مجموعه مقالات همایش در سایت‌های CIVILICA  وسامانه گردهمایی پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC  درج و درپایگاه کنسرسیوم محتوای ملی به نام نويسندگان، ثبت ملی و رسمي می‌شود. به مقالات برتر نیز جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس وبسایت همایش مراجعه کنید:
http://www.iscconferences.com/467/fa
پست الکترونیک همایش:
h.nationalconference@gmail.com

 

محورهــــاي همــــايش

 

محورهاي جغرافيايي
•    جغرافيا ، آمايش سرزمين
•    جغرافيا و فضاي سبز شهري
•    جغرافيا ومديريت بحران
•    جغرافيا و محيط زيست
•    جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
•    جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
•    جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
•    جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها
•    اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف
•    كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
•    فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
•    جغرافيا و برنامه ريزي شهري
•    مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
•    جغرافيا و حمل ونقل پايدار
•    كاربري اراضي درشهرها و روستاها
•    كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
•    جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
•    جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
•    جغرافيا و گردشگري كليه محورها
•    ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي

 

شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
•    بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
•    معماري ، شهرسازی و توسعه پایدار
•    محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
•    تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
•    كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
•    سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
•    ناپايداري شهر و عوامل موثر
•    شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
•    شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
•    توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
•    شهرهاي جديد و توسعه پايدار
•    بافت های تاریخی
•    مديريت وبرنامه ريزي شهري
•    مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي
•    بهسازی و نوسازی شهری

 

 معماري و توسعه پايدار
•    معماری،زيبايي شناسي وهويت شهري
•    روشها ، فناوریها و انرژي هاي نو در در معماری
•    معماری ومحیط زیست
•    معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
•    المان های شهری
•    معماري و نانو
•    بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
•    برنامه ریزی منطقه ای و شهری
•    طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
•    معماري وهويت
•    معماري سنتي واسلامي
•    گردشگري ومعماري

 

محورهاي حمل ونقل
•    چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
•    كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
•    سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
•    شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
•    جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
•    مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
•    ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
•    حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
•    ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
•    آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
•    مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
•    حمل ونقل هوايي ،تحريم وراهبردها
•    كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
•    نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل

 

محيط زيست ومنابع طبيعي
•    محيط زيست و انواع آلودگي ها
•    مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
•    برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
•    جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
•    كشاورزي ومحيط زيست پايدار
•    شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
•    کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
•    روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
•    فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
•    توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
•    اكولوژي شهري وشهر سبز
•    كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
•    تغيير اقليم ومحيط زيست
•    حيات وحش ومحيط زيست پايدار
•    نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست
•    گردشگري ومحيط زيست
•    مكانيسم هاي توسعه پايدار

 

 مديريت وبرنامه ريزي شهري
•    مدیریت پروژه های شهری
•    گردشگری شهری
•    حقوق شهری
•    فرهنگ شهر نشینی
•    شهروند و حقوق شهروندی
•    نماهای شهری
•    تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
•    برنامه ریزی کالبدی شهری
•    نقش شهرداري ها در توسعه شهري