دومین جشن تهران اول تا سوم آبان ماه 1392

معمارنت- دومین جشن تهران اول تا سوم آبان ماه 1392 به همت مؤسسه تهران در باغ موزه قصر برگزار می‌شود. این گردهمایی که به همت موسسۀ تهران برنامه ریزی شده، دربردارنده برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با موضوع تهران بوده و برای پاسداشت ارزش‌های این شهر ترتیب داده شده است.

معمارنت- دومین جشن تهران اول تا سوم آبان ماه 1392 به همت مؤسسه تهران در باغ موزه قصر برگزار می‌شود. این گردهمایی که به همت موسسۀ تهران برنامه ریزی شده، دربردارنده برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با موضوع تهران بوده و برای پاسداشت ارزش‌های این شهر ترتیب داده شده است.
این جشن در روز نخست یعنی اول آبان از ساعت 15 تا 22 و در روز دوم و سوم از ساعت 10 تا 22 برپا خواهد بود. شرح برنامه‌های این مراسم را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید: