نمایشگاه قاب های کوچک، گالری آریا، 28 بهمن تا 9 اسفند

نشانی گالری: خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ده، تلفن: 88737083

آدرس نمایشگاه: خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ده، تلفن: 88737083