فراخوان همایش ملی شهرسازی فرهنگ‌گرا در اصفهان

فراخوان همایش ملی شهرسازی فرهنگ‌گرا در اصفهان

 

معمارنت- همایش ملی شهرسازی فرهنگ‌گرا توسط گروه شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی در اصفهان برگزار می‌شود.
 

این همایش چهارم اردیبهشت 1393 در تالار شیخ بهائی، دانشگاه شیخ بهائی ترتیب داده شده است و آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقاله در آن 20 آذر و مهلت ارسال اصل مقاله 20 بهمن‌ماه 1392 است.
در این مراسم گیتی اعتماد، جهانشاه پاکزاد، علی مدنی پور و محمود قلعه نویی به عنوان سخنران مدعو حضور خواهند داشت.

محورهای همایش عبارتند از:
تعامل فرهنگی و کالبد شهری
فرهنگ و توسعه شهری
پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهری
مدیریت و فرهنگ شهری
تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
فرهنگ های بومی و شهر
فرهنگ و جغرافیای شهری
 

دبیرخانه همایش
آدرس دبیرخانه : اصفهان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، دانشگاه شیخ بهایی، تالار شیخ بهائی
تلفن : 6816761- 0311 داخلی 103
فکس :6816767- 0311
صندوق پستی / کد پستی : 53784-81431