فضای باز شهری در تجربۀ میدان مشق

فضای باز شهری در تجربۀ میدان مشق

معمارنت- پنجمین جلسۀ سلسله نشست‌های نوسازی شهری با موضوع «فضای باز شهری (تجربه میدان مشق)» به سخنرانی مهندس فرامرز پارسی در روز دوشنبه، 18 آذر‌ماه 1392 از ساعت 15 تا 17 در سالن همایش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

 

 

معمارنت- پنجمین جلسۀ سلسله نشست‌های نوسازی شهری با موضوع «فضای باز شهری (تجربه میدان مشق)» به سخنرانی مهندس فرامرز پارسی در روز دوشنبه، 18 آذر‌ماه 1392 از ساعت 15 تا 17 در سالن همایش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.
این نشست‌ها توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران در راستای اعتلای دانش نوسازی شهری و رفع مسائل بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی ترتیب داده شده است.