هم اندیشی «بازنمایی در هنر»

هم اندیشی «بازنمایی در هنر»

معمارنت- پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر هم اندیشی با عنوان «بازنمایی در هنر» برگزار می‌کند.
این هم اندیشی روز چهارشنبه 27 آذرماه 1392 در تالار فارابی دانشگاه هنر پذیرای علاقه‎مندان است و نیر طهوری دبیری علمی آن را برعهده دارد.

 

 

معمارنت- پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر هم اندیشی با عنوان «بازنمایی در هنر» برگزار می‌کند.
این هم اندیشی روز چهارشنبه 27 آذرماه 1392 در تالار فارابی دانشگاه هنر پذیرای علاقه‎مندان است و نیر طهوری دبیری علمی آن را برعهده دارد.

برنامه همایش بازنمایی در هنر:
 
شروع برنامه (بخش اول)
ـ سرود ملی و قرائت قرآن مجید
10 صبح
ـ گزارش دبیر علمی (نیّر طهوری)
10:10
ـ بازنمایی نشانه (کورش صفوی)
10:20
ـ نظریه نلسن گودمن در باب بازنمایی (امیر مازیار)
10:50
ـ بازنمایی کهن الگوی مار ـ در ایران، میانرودان، مصر و هند باستان (صدرالدین طاهری)
11:20
استراحت تا آغاز بخش دوم دو ساعت
ـ هایدگر، تکنیک و هنر انتزاعی (محمدرضا بهشتی)
14:00
ـ هنر انتزاعی: بازنمایی امر غایب (امیر نصری)
14:30
ـ آیینه‎گی اثر هنری (محمد بهشتی شیرازی)