نشست‌هاي تخصصي در فرهنگسراي نياوران

نشست‌هاي تخصصي در فرهنگسراي نياوران

 فرهنگسراي نياوران در ماههاي پاياني سال 92، نشست‌هاي تخصصي در حوزه شهر برگزار مي كند.
نخستين نشست كه به اثرات پروژه‌هاي شهرسازي در حوزه اقتصاد شهر مي‌پردازد، براي تاريخ 23 دي‌ماه ترتيب داده  شده‌است. اين نشست چهارساعته با عنوان «نشست بررسی آثار بيرونی پروژه‌های شهری بر اقتصاد شهری» با حضور كارشناسان در محل اين فرهنگسرا برگزار خواهد شد.

 

فرهنگسراي نياوران در ماههاي پاياني سال 92، نشست‌هاي تخصصي در حوزه شهر برگزار مي كند.
نخستين نشست كه به اثرات پروژه‌هاي شهرسازي در حوزه اقتصاد شهر مي‌پردازد، براي تاريخ 23 دي‌ماه ترتيب داده  شده‌است. اين نشست چهارساعته با عنوان «نشست بررسی آثار بيرونی پروژه‌های شهری بر اقتصاد شهری» با حضور كارشناسان در محل اين فرهنگسرا برگزار خواهد شد.

 

نشست بعدي با عنوان «نشست ايمنی بازار تهران، ضرورت‌ها و چالش‌ها»، با حضور كارشناسان در تاريخ ۲۵دی ماه  برگزار مي‌شود كه از ساعت ٨:٣٠ صبح آغاز و تا ساعت ١٢:٣٠ ادامه خواهد داشت.

 

سومين نشست كه به بررسي و بازنگري طرح جامع تهران بر اساس ديدگاه‌هاي جديد در حوزه شهري اختصاص يافته است تحت عنوان «شناسايی اصول و بازنگری در مقررات طرح جامع با تاکيد بر تغييرات علمی در دهه 90» برگزار مي‌شود. زمان برگزاري اين نشست از ساعت ٨:٣٠ تا ١٢:٣٠ روز دوم بهمن‌ماه خواهد بود.