نشست باززنده‌سازي پهنه‌های رو به زوال شهري

نشست باززنده‌سازي پهنه‌های رو به زوال شهري

نشست «باززنده‌سازی پهنه‌های رو به زوال شهری» توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار مي‌شود. اين نشست از سلسله نشست‌هایی است که با هدف افزايش دانش نوسازی شهری و رفع مسائل بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی، توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران ترتيب داده شده است.

نشست «باززنده‌سازی پهنه‌های رو به زوال شهری» توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار مي‌شود. اين نشست از سلسله نشست‌هایی است که با هدف افزايش دانش نوسازی شهری و رفع مسائل بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی، توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران ترتيب داده شده است.

 

اين نشست كه هفتمین نشست از سلسله نشست‌هاي مزبور خواهد بود با سخنرانی آقای مهندس جهان‌شاهی در روز دو شنبه مورخ 16 دی‌‌ماه 1392 از ساعت 17 الی 19 در سالن همایش مرکز آموزش، برگزار می‌گردد. مكان اين مركز، واقع در بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال، بالاتر از میدان حق‌شناس (9 دی)، نبش خیابان جوانمرد، ساختمان دماوند 9 مي‌باشد.