همايش بين المللي «دين در آیينۀ هنر»

زمان برگزاري کنفرانس: 22 و 23 فروردين ماه 1391 برابر با 10 و 11 آوريل 2012
http://www.icrma.ir