فراخوان انتشار مقالات در حوزۀ منظر شهری

فراخوان انتشار مقالات در حوزۀ منظر شهری

 فراخوان انتشار مقالات پژوهشی در حوزۀ مطالعات منظر شهری

معمارنت- دو فصلنامه «پژوهش‌های منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات پژوهشی می‌پردازد. 

 

 

 فراخوان انتشار مقالات پژوهشی در حوزۀ مطالعات منظر شهری

 

معمارنت- دو فصلنامه «پژوهش‌های منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات پژوهشی می‌پردازد. 

 

دو فصلنامه «پژوهش‌های منظر شهر» با این رویکرد از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته های معماری، مرمت، شهرسازی، معماری منظر، طراحی شهری، طراحی محیط و سایر حوزه های مرتبط دعوت کرده مقالات علمی خود را با رعایت «ضوابط نگارش مقالات نشریه» تنظیم و از طریق «سامانه ارسال مقالات» سایت به صورت الکترونیکی ارسال دارند. علاوه بر این دفتر نشریه آماده دریافت مقالات از  سامانه ارسال مقالات نیز می باشد.

 

کلیدواژه «منظر» به مثابه فصل مشترک طراحی منظر و طراحی شهری، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده‌ای از مفاهیم و رویکردها را دربر می‌گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده اما با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود: 

منظر تاریخی شهر، تاریخ منظر و باغ ایرانی در قرارگاه‌های شهری، منظر فرهنگی و طبیعی و نسبت آن با سکونت‌گاه‌های شهری، منظر عینی و ذهنی شهر، سیمای شهر و منظر خیابان، کیفیات بصری شهر، پارک‌ها، فضاهای سبز و باز شهری، مطالعات تطبیقی و موردپژوهی در منظر شهری.

 

بر اساس این موضوع‌ها محورهای اصلی نشریه نیز به این ترتیب مشخص شدند:

چالش‌های مدیریت رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی

بازنمایی عینی و ذهنی شهر و منظر شهرهای ایران در اسناد و مدارک تاریخی، هنری و ادبی

شناخت ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری، منظر خیابان و میادین شهری در راستای تبیین اصول برنامه ریزی و ضوابط طراحی مناسب

مستندسازی، حفاظت و مرمت منظر باغ‌ها و فضاهای سبز درون‌شهری و فرآیند شکل‌گیری و تحول آنها در قرارگاه‌های شهری

 

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

www.julr.ir