تصور فضایی: تأثیر متقابل نوشتن و معماری

تصور فضایی: تأثیر متقابل نوشتن و معماری

 معمارنتدانشگاه ایالتی پورتلند و برنامه MFA در حوزۀ نگارش خلاق، سمپوزیوم "تصور فضایی: تأثیر متقابل نوشتن و معماری" را برگزار می‌نماید. سمپوزیمی که تلاش می‌کند مسیرهای نرفته در تعریف کردن، به کار گرفتن و توسعه دادن حوزۀ مشترک میان ادبیات و معماری را بگشاید. 

 

معمارنت- دانشگاه ایالتی پورتلند و برنامه MFA در حوزۀ نگارش خلاق، سمپوزیوم "تصور فضایی: تأثیر متقابل نوشتن و معماری" را برگزار می‌نماید. سمپوزیمی که تلاش می‌کند مسیرهای نرفته در تعریف کردن، به کار گرفتن و توسعه دادن حوزۀ مشترک میان ادبیات و معماری را بگشاید. 

 

سوالاتی از قبیل اینکه چطور شعرها و ساختمان‌ها با همدیگر گفتگو می‌کنند؟ و چه پیوندها، همبستگی‌ها و فرصت‌هایی بین تولید نوشته‌ها و معماری‌های خلاقانه، به عنوان دو رسانۀ ساختارمند، با ثبات و کشف فضا وجود دارد؟ از پرسش‌های محوری این سمپوزیوم می‌باشند.

 

در این رویدادی فرارشته‌ای طیفی از نویسندگان، معماران، هنرمندان تجسمی و پژوهشگرانی را گرد هم می‌آیند تا تاثیر متقابل معماری و ادبیات را بر پدیده‌های همچون: پیوند میان داستان و معماری، روایتگری در معماری، قطعۀ ادبی، ابرمتن، روانشناسی جغرافیایی، متون مربوط به فضای موبایل و تکنولوژی‌های پیشرفته، پایداری، تنظیم بایگانی، فصله ها، کاربرد، خط، سکونت، کتاب، اینترنت، استیضاح و شهرهای کرونوتروپیک را بررسی نمایند.

 

علاقه‌مندان می‌توانند بر مبنای موضوعات مطرح شده با مقالات آکادمیک، ارائه‌های هنری، پروژه‌های مشارکت با مخاطب، کارگاه، شعر، داستان و غیر داستان در این سمپوزیوم شرکت نمایند. در این راستای محیط مصنوع آثار می‌بایست تصور فضایی را در مفهوم درهم‌تنیدۀ معماری و نوشتن دنبال کند.

 

آخرین فرصت برای ثبت نام در این سمپوزیوم اول سپتامبر 2014 و اعلام نتایج داوری آثار پذیرفته شده 15 اکتبر 2015 می‌باشد.

 

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای ذیل مراجعه نمایند.

imaginingspacesymposium.wordpress.com/submit-a-proposal