مجتبی صدریا و نکات اساسی نقد طرح‌ریزی شهری

مجتبی صدریا و نکات اساسی نقد طرح‌ریزی شهری

معمارنت- دومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری در چارچوب "موافقت‌نامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری" فی‌مابین جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و جامعه شهرسازان ایران با موضوع "نکات اساسی نقد در مورد طرح‌ریزی شهری" روز سه‌شنبه مورخ 93/02/30 از ساعت 16 الی 18 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می‌گردد.

 

معمارنت- دومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری در چارچوب "موافقت‌نامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری" فی‌مابین جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و جامعه شهرسازان ایران با موضوع "نکات اساسی نقد در مورد طرح‌ریزی شهری" روز سه‌شنبه مورخ 93/02/30 از ساعت 16 الی 18 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می‌گردد.

 

در این نشست ابتدا مجتبی صدریا به سخنرانی خواهد پرداخت و سپس حمیده امکچی، جواد مهدی‌زاده و سیاوش انصاری‌نیا که اعضاء پانل را تشکیل می‌دهند به ابراز عقاید و نظرات خود می‌پردازند.