تجربه‌هاي موفق اجرايي در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي

تجربه‌هاي موفق اجرايي در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي

 

 معمارنت- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران روز یک‌شنبه 4 خرداد‌ماه دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی خود رادر راستای توانمندسازی با موضوع "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی خراسان رضوی و خانه محله شیراز" برگزار می‌کند. 

 

این نشست که از ساعت 14 الی 16 در سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) برگزار می‌گردد با سخنرانی آقای افچنگی و طالبان همراه خواهد بود.