تجربه‌هاي موفق اجرايي در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي

تجربه‌هاي موفق اجرايي در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي

 

 معمارنت- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران روز یک‌شنبه 18 خرداد‌ماه سومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی خود را در راستای توانمندسازی با موضوع "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی همدان، کردستان و کرمانشاه" برگزار می‌کند. 

 

 

 معمارنت- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران روز یک‌شنبه 18 خرداد‌ماه سومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی خود را در راستای توانمندسازی با موضوع "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی همدان، کردستان و کرمانشاه" برگزار می‌کند. 

 

این نشست که از ساعت 14 الی 16 در سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) برگزار می‌گردد با سخنرانی مهندس اسدی، مهندس کلامی و مهندس رنجبر همراه خواهد بود.