هم انديشي تجربه هاي اجرايي در سكونت گاه هاي غير رسمي

هم انديشي تجربه هاي اجرايي در سكونت گاه هاي غير رسمي

پیرو برگزاری سه نشست دفتر توانمند سازي از سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با عناوین "توانمدسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری" و "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی خراسان رضوی و خانه محله شیراز" و "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیررسمی همدان، کردستان و کرمانشاه" نشست چهارم با هدف به سرانجام رساندن این دفتر تحت عنوان " نشست هم‌اندیشی رهنمودهای برگرفته از تجربه‌های اجرایی در سکونتگاه‌های غیررسمی" توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) و با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است این جلسه هم اندیشی به صورت کارگاهی با امکان مشارکت تمامی شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.

 

 

پیرو برگزاری سه نشست دفتر توانمند سازي از سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با عناوین "توانمدسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری" و "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی خراسان رضوی و خانه محله شیراز" و "تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیررسمی همدان، کردستان و کرمانشاه" نشست چهارم با هدف به سرانجام رساندن این دفتر تحت عنوان " نشست هم‌اندیشی رهنمودهای برگرفته از تجربه‌های اجرایی در سکونتگاه‌های غیررسمی" توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) و با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است این جلسه هم اندیشی به صورت کارگاهی با امکان مشارکت تمامی شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.

 

باحضور:
جناب آقای محمد علی اسدی    جناب آقای پرویز پیران
جناب آقای محمد شیخی    جناب آقای سهراب مشهودی
سرکار خانم گیتی اعتماد    جناب آقای مهرداد جواهری‌پور
جناب آقای محمودرضا طالبان    سرکار خانم نسترن نژداغی
جناب آقای عباس افچنگی    جناب آقای مجتبی رفیعیان
جناب آقای پویا علاالدینی    جناب آقای اسداله نقدی
جناب آقای کیومرث ایراندوست    جناب آقای مجید روستا
جناب آقای بیژن کلهرنیا    و ...
دبیر علمی: جناب آقای مظفر صرافی

 
زمان:
سه‌شنبه مورخ 3 تیر‌ماه 1393 ساعت 14 الی 16
مکان: سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51