نقاشي‌های ایران درودی بعد از دو سال به نمایش درمی‌آیند

نقاشي‌های ایران درودی بعد از دو سال به نمایش درمی‌آیند

از بیستم اردیبهشت ماه به مدت بیست روز، علاقه‌مندان آثار نقاشی می‌توانند شاهد نمایشگاه آثار «ایران درّودی» در خانه هنرمندان ایران باشند.
افتتاحیه این نمایشگاه در ساعت پنج بعد از ظهر 20 اردیبهشت ماه جاری برگزارمی‌شود و قراراست هفتاد اثر از آثار این نقاش شناخته‌شده در نگارخانه‌های این مکان به نمایش دربیاید.

از بیستم اردیبهشت ماه به مدت بیست روز، علاقه‌مندان آثار نقاشی می‌توانند شاهد نمایشگاه آثار «ایران درّودی» در خانه هنرمندان ایران باشند.

افتتاحیه این نمایشگاه در ساعت پنج بعد از ظهر 20 اردیبهشت ماه جاری برگزارمی‌شود و قراراست هفتاد اثر از آثار این نقاش شناخته‌شده در نگارخانه‌های این مکان به نمایش دربیاید.

«خانه هنرمندان ایران» و «بنیاد ایران درودی» برای برگزاری پنجاه و هفتمین نمایشگاه آثار نقاشی «ایران درّودی» با یکدیگر همکاری داشتند. آخرین نمایشگاه «درّودی» در سال 1389 در ایران برگزار شد‌ه‌است و برخی از آثار نمایشگاه امسال وی متعلق به این دو سال بوده و تا کنون به نمایش درنیامده‌است. این نقاش سرشناس علاوه بر 56 نمایشگاه انفرادی، مشارکت در بیش از دویست نمایشگاه گروهی را در 13 کشور جهان در کارنامه خود به ثبت رسانده‌است.