نوسازي مشاركتي محله در بافتهاي فرسوده شهري(٤)

 

معمارنت-چهارمین مباحثه از دفتر سوم سلسله نشست های موضوعی شرکت مادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص بررسی و نقد رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری با عنوان «نوسازی مشارکتی محله در بافتهای فرسوده شهری: نقد و بررسی رویکردها و الگوهای ارائه شده در مباحثات پیشین » روز یکشنبه مورخ 7 دی از ساعت 14 با حضور آقایان  دکترمحمد سعید ایزدی، مهندس احمد نوروزی، دکتر فریدون درویش زاده، دکتر پرویز پیران، دکتر مجتبی رفیعیان،  دکتر سید امیر منصوری و دکتر علیرضا عندلیب به عنوان دبیر علمی در محل سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 تشکیل مي شود.