نگاهي به مجموعه خورنق٢ اثر جواد مدرسي

نگاهي به مجموعه خورنق٢ اثر جواد مدرسي
نویسنده: 
خيزران اسماعيل زاده

ساختن کاخ خورنق، یکی از مشهورترین نقاشی‌های کمال الدین بهزاد، نگارگر ایرانی در قرن ده هجری است. (تصویر 1) کاخ خورنق و ماجرای ساختن آن توسط معماری به نام سنمار، در مرز میان افسانه و تاریخ و اسطوره در هفت پیکر نظامی به نظم درآمد و در یکی از تصویرسازی های مشهور و مهم کمال الدین بهزاد در عصر تیموری برای این کتاب برای امروز به جا ماند...

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمایید.

منابع: 

گالري طراحان ازاد