يادگار هاى تهران قديم در ابرنگ هاى كورش اصلانى

نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس

نقاشی آبرنگ از بناهای تاریخی و فضاهای زندۀ شهری، علاقه مندی استاد «کورش اصلانی» آبرنگ کار اصفهانی است. او متولد ۱۳۵۰ است و با تحصیلات مهندسی، چند سالی است به کار تدریس آبرنگ در اصفهان مشغول است. این بار در کنار دو استاد باسابقۀ دیگر آبرنگ ایران، برخی آثار تازه اش را در گالری «شکوه» تهران به نمایش گذاشته است. در میان آنها، یادگارهایی از تهران قدیم، تقدیم تهرانیها کرده است که برای بیشتر بازدیدکنندگان جلوۀ دیگری دارد. روشن نیست هریک چه اندازه برگرفته از تصاویر قدیمی است و چه اندازه از ذهن نقاش؛ اما در عین پایبندی به اصول نقاشی خیال انگیز آبرنگ، دارای تناسبات و ترکیب بندیهای درست است و دقت نقاش در آن مشهود است. استفادۀ محتاطانه از رنگ را در تصاویری که بیننده طبق عادت آنها را سیاه و سفید در حافظه دارد، بی تردید می توان بدعت نقاش و از دلایل جذابیت کارها شمرد. تأکید بر همه رقم وسایل نقلیۀ قدیمی در مناظر انتخاب شده، بر روح کارها افزوده است. آثار، با قدرت کم نظیری در قابهای نفیس نشسته اند و با مقایسه ای گذرا، به نظر میرسد قیمتها فروتنانه تعیین شده اند ...
گرچه خواستۀ قلبی بسیاری از هنردوستان ایرانی است که دست کم یکی دو اثر استادانه از نقاشان هموطن در خانه های شخصی حفظ کنند، اما به خوبی جا دارد برخی آثار به گروه های بزرگتری از شهروندان تعلق یابند. خوب بود اگر به رسم بیشتر شهرداریهای دنیا و نهادهای وابسته، حتی اگر در توان داشت سازمان میراث فرهنگی، نمونه های خاطره انگیز مشابه را از آنِ خود میکرد و با رعایت اصول حفاظت، دائم یا موقت، در معرض عموم میگذاشت. اقداماتی از این دست از سوی سازمانها و نهادهای شهری و هنری که چند سالی است رنگ باخته است، برای دلگرمی بیشتر هنرمندان متعهد به این خاک هم که شده، از اقدامت ستودنی در میان اهل فرهنگ و هنر شمرده خواهد شد.
ماندانا یزدانشناس  
 
گالری شکوه: بولوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، خیابان امیر نوری، شمارۀ ۱۹
تا چهاردهم مهرماه ۱۳۹۴، ساعت ۲۰ـ۱۶