معجزه خط

همکاران معمارمان، روز جمعه هفدهم مهرماه سال جاری، نگارخانۀ «علیها» را در منطقۀ شمیران با نمایش آثار خط ـ حجم «محمدرضا عموزاد» گشودند. این هنرمند گرافیست، نقاش و خطاط (متولد ۱۳۵۳)، مدرس دانشگاه است و تألیفات متعددی دربارۀ خط و خوشنویسی و تاریخ آن منتشر کرده است. او اتفاقی معمارانه را، یکی از نقاط عطف زندگی نامۀ هنری اش می داند و آن، دریافت سفارش ساخت محراب مسجد امام هادی نیشابور است که او را به طور جدی به سوی خلق آثار کنونی اش سوق می دهد. او مدعی است همنشینی خوشنویسی و معماری در آغاز دورۀ اسلامی که تا امروز ادامه دارد، به ویژه گچ بری های فاخر دورۀ ایلخانی، الهام بخش او بوده است.
آثار حجمی محمدرضا عموزاد به دلیل برخورد نوین او با خط، نخست در چشم بینندۀ ناآشنا ابهام-آمیز است. تأثیرات معماری مینیمالیستی نیز در بیشتر کارهای او مشهود است. آثار از سویی در ابعادی خلق شده است که خوانایی دارد و به خوبی می تواند زینت بخش فضاهای گشوده باشد و روشنایی بخش دلهای ایرانی مألوف با شعر و ادبیات و آیات و روایات.

این نمایشگاه تا جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۲۰-۱۶ برپاست.
نگارخانۀ علیها: خیابان شریعتی (پایین تر از میدان تجریش)، کوچۀ ماهروزاده، کوچۀ رمضانیان، ابتدای احمدی مقدم (ایزد)، شمارۀ ۳۱، واحد ۱