مسابقه طرح ارتقاي كيفى زندگى در عودلاجان

معمارنت-مؤسسه تهران ، مطالعات کلانشهر
بیست و یکم مهرماه تا هفدهم آبان ماه نود و چهار برگزار می کند:
"سومین مسابقه پیشنهادی برای تهران"

طرح ارتقای کیفی زندگی در عودلاجان
هیئت داوران : فرهاد احمدی- محمد بهشتی- آذر تشکر- محسن حبیبی- محمدرضا قدوسی
مشاورعالی مسابقه : گیتی اعتماد

نماینده مؤسسه تهران در هیئت داوران : اسکندر مختاری
مدیر مسابقه : پرشیا قره گوزلو

تحت نظارت دبیرخانه دائمی معماری و شهرسازی
حامی مالی : شرکت کناف ایران
آدرس سایت مسابقه : www.tehranims.com