نسل چهارم اسناد توسعه وچالش هادر باغ موزه قصر

معمارنت:یکصد و هشتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری با عنوان
نسل چهارم اسناد توسعه و چالش ها
اين هفته در باغ موزه قصر برگزار مي شود .
تا آستانه دوره معاصر، تحول دراز آهنگ شهر ایرانی، دیرینه و دست آوردهایی با هویت و خلاقانه داشت. در این دست آوردها، "پایداری"، با کیفیتی متعالی نهفته بود که تبلور نمودها و بازتاب های آن را همچنان در کهن شهرهای بازمانده، شاهد هستیم.
در آستانه دوران معاصر، شهر ایرانی با چرخش به تجدد خواهی، دگرگونی با مفهوم حقوقی و به مدد ابزار (مدون – مستند) را آزمود. پیشینه تغییر و تحول شهر ایرانی در این دوران و از آغاز آن تاکنون، مبتنی بر تولید سه نسل از اسناد توسعه شهری نسخه برداری شده، از اسناد برون مرزی بوده است که در نبود تدابیر لازم برای همخوانی آن ها با ویژگی های این سرزمین، چندان موفق در برچیدن نابسامانی ها نبوده اند که جلوه های متنوع آن در هر نمونه شهر امروزی، می توان سراغ گرفت.
برای برون رفت از نابسامانی فراگیر شهر ایرانی، تدبیر و تدوین نسل چهارم اسناد توسعه شهری در چارچوب خانواده اسناد توسعه شهری، گریز ناپذیر است. این اسناد ماموریت فایق آمدن بر انواع چالش های شهری، اعم از چالش های جهان گیر فرارو (تاثیر تغییرات آب و هوا و فقر شهری بر شهر و شهرنشینی) و همچنین چالش های انباشته از گذشته (نابودی منابع و آسیب پذیری شهرها و شهروندان آنها) را با رویکرد پایداری همه جانبه به عهده دارد.
این نشست با حضور آقای دکتر پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، آقای مهندس غلامرضا شافعی، معاون فنی و توسعه امور زیربنائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار خواهد شد.
دبیر نشست، سرکار خانم دکتر سپیده شفائی هستند.
 
زمان: چهارشنبه 25 آذر ماه 1394 از ساعت 16 الی 18
مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی انجمن مفاخر معماری ایران

www.ammi.ir