الگوی کاری گروه توسعه ایرانیان در بازآفرینی شهری

معمارنت -چهارمین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص مروری بر تجربه های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران ١٤دي برگزار مي شود . اين برنامهبا عنوان « الگوی کاری گروه توسعه ایرانیان در بازآفرینی شهری» دوشنبهاز ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر محمدتقی جان محمدی و با حضور آقایان دکتر غلامرضا کاظمیان، مهندس سهراب مشهودی و خانم دکتر گیتی اعتماد به عنوان اعضای پنل در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد .
دبیر علمی نشستهای دفتر هفتم، آقای دکتر مظفر صرافی می باشند.