گفتگوی ویژه : موسسه تهران و هوای آلوده

معمارنت - دهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394 اين هفته برگزار مي شود.

"گفتگوی ویژه : موسسه تهران و هوای آلوده"
با حضور: فرهاد احمدی، گیتی اعتماد، مژگان بختیاری، یاشار سلطانی، رویا شعبانیان، روبرت صافاریان، پریسا علیمحمدی، محمدرضا قدوسی، علی کرمانیان، ایرج کلانتری، سهراب مهدوی و نشید نبیان
(با همکاری گروه "نفس" و امید مادران ایران زمین")

زمان : پنجشنبه 29 بهمن، ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر
مکان : باغ موزه قصر (خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس)