نشست گروه شهر در انجمن جامع شناسی

ارائه مطالعات موردی گروه معماری دوران تحول در انجمن جامعه شناسی ایران

 

جلسه چهارشنبه شانزدهم تیرماه گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی فضای متفاوتی داشت. در این جلسه به جای جامعه‌شناسان معماران سکان‌داران جلسه بودند و بحث درباره‌ی مدرنیته و تحول فضاهای عمومی در ایران آغاز قرن بود.

 

ارائه مطالعات موردی گروه معماری دوران تحول در انجمن جامعه شناسی ایران

 

جلسه چهارشنبه شانزدهم تیرماه گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی فضای متفاوتی داشت. در این جلسه به جای جامعه‌شناسان معماران سکان‌داران جلسه بودند و بحث درباره‌ی مدرنیته و تحول فضاهای عمومی در ایران آغاز قرن بود.

 

«گروه معماری دوران تحول» به همراه دکتر «پرویز اجلالی» با ارائه چهار سخنرانی بر محور موضوع جلسه و براساس مطالعات موردی سخنرانان این جلسه بودند. سخنرانی اول توسط «ویکتور دانیال» و با موضوع خیابان بود. در این سخنرانی تحول خیابان پهلوی و چند خیابان دیگر برپایه‌ی تحقیقات جدیدی مطرح شد. سخنرانی‌های بعدی نیز به همین ترتیب توسط «گلنار تاجدار» با موضوع باغ ملی، «بیژن شافعی» درباره تئاتر و «پرویز اجلالی» با بررسی سینما ارائه شد. وجه تمایز این ارائه یافته‌ها جدید ایشان برپایه‌ی مطالعه اسناد دست اول و توصیف دقیق این پدیده‌ها بود. برای مثال درباره‌ی تحول تئاتر جنبه‌های جدیدی از تکیه دولت، تئاتر نصر و گراند هتل از لحاظ نقش این بناها در شهر به شرح درآمد و فرآیند از بین رفتن باغ ملی تهران و در عین حال رونق گرفتن باغ‌های ملی در تبریز و بندرانزلی توصیف شد.

 

طبق توضیحات مهندس دانیال «گروه معماری دوران تحول» مدت طولانی است که مشغول جمع‌آوری و مطالعه بر روی آثار معماری است و با ایده‌ی بازآفرینی درست اطلاعات درباره تاریخ معماری با جمع‌آوری دقیق اطلاعات درباره‌ی بناها به فعالیت می‌پردازد. این گروه به شناسایی بناها و بازآفرینی تصویر و نقش آنها از طریق اسناد پرداخته اما گروهی نیز متشکل از دونفر یعنی «ویکتور دانیال» و «گلنار تاجدار» به بازسازی و پژوهش اطلاعات درباره‌ی فضاها می‌پردازد. این حوزه‌ها در عین استقلال با یکدیگر تبادل اطلاعات و همکاری نیز دارند و هدف هردو در نهایت جمع‌آوری اطلاعاتی برای بازنویسی تاریخ تحلیلی معماری ایران است.

 

این جلسه که در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد از ساعت پنج عصر تا هفت و نیم ادامه داشت و میزبان آن گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران بود.