جمع بندي نشست هاومروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری

معمارنت -نشست پایانی دفتر هشتم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص بازآفرینی شهری با عنوان «جمع بندی نشست های پیشین و هم اندیشی با حاضرین به همراه مروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری» روز دوشنبه مورخ 10 خردادماه 95 از ساعت 14 با حضور و مشارکت آقایان دکتر محمد سعید ایزدی، مهندس سیدرضا هاشمی، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر مظفر صرافی، دکتر حسن موسوی چلک و دکتر محمد رضا قانعی در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد .