سياست هاي شهري در كنفرانس هبيتات ٣-٢٠١٦

بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری در چارچوب "موافقت‌نامه همکاری در پایش و ارتقا پژوهش شهری" فی‌مابین جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و جامعه شهرسازان ایران  سه شنبه 25/خرداد ماه از ساعت 16 در جامعه مهندسان مشاور ایران با موضوع «سیاست های شهری در کنفرانس Habitant » برگزار می شود.
این رویداد که به همت کوشندگان سه نهاد مدنی و حرفه‌ای تدارک گردیده، از ابتدای سال 93 در آخرین سه شنبه هر ماه با حضور پژوهشگران و نقدکنندگان مربوط برگزار می شود.
لازم به توضیح است که "موافقتنامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری"در بهمن ماه  سال 1391 فی‌مابین سه نهاد مدنی و حرفه‌ای فوق به امضاء رسیده و پس از گذشت 14 ماه از تدارک و آماده سازی آن از فروردین ماه سال 93 به‌صورت ماهیانه اطلاع رسانی و برگزار می شود.