باهمستان: تلاشی برای تعریف نقش کنشگری شهرسازی

 

نشست دوم دفتر نهم از سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص حق مشخص به شهر مشخص با عنوان «باهمستان: تلاشی برای تعریف نقش کنشگری شهرسازی برای پیگیری حق بر شهر در تهران» که روز دوشنبه مورخ 28 تیرماه 95 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر علی طیبی(مدیرعامل مجمع حق بر شهر) و حضور آقایان دکتر مظفر صرافی (به عنوان عضو پنل) و دکتر پرویز پیران (دبیرعلمی) در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد .