فرهنگ ومسئله شهر در گفتمان مديريت شهري در ايران معاصر

Image

دعوتنامه

بدین وسیله ازجنابعالی دعوت می شود در شانزدهمین نشست از سلسله نشست های ایران شهر با موضوع: فرهنگ و مسئله شهر در گفتمان مدیریت شهری در ایران معاصر درتاریخ 95/07/06 ساعت 16 الی 18 در خانه گفتمان شهر و معماری که با سخنرانی آقای دکتر نعمت اله فاضلی برگزار می شود به آدرس: میدان فلسطین،خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 حضور بهم رسانید