گرامي داشت آيين هاي محرم ؛مكان ها وخاطره جمعي

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند
گرامیداشت آئین های محرّم  
سخنرانی اول با موضوع:‏
ساختار ثانویۀ شهر ایرانی: مکانها و خاطرۀ جمعی

سخنران: خانم دکتر زهرا اهری
سخنرانی دوم با موضوع:‏
نسبت شهر و مراسم عزاداری محرّم و صفر
سخنران: آقای مهندس عادل فرهنگی   
سخنرانی سوم با موضوع:
تأثیر آئین های عاشورائی بر شکل گیری بافت تاریخی گرگان
سخنران: آقای مهندس حسین کتولی  
پخش فیلم مستند:
اینجا خورشید می درخشد: آئین محرّم در قشم
ساختۀ: آقای الله کرم رضایی زاده   
سه سنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۵ الی ۱۷
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،‏
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان