جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می کند :

جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان

پژوهشگر و سخنران : سید فولاد توحیدی

به همراه پخش نمونه های صوتی وتصویری و اجرای زنده موسیقی نواحی کرمان

تهران - خیابان ولیعصر -تقاطع طالقانی- شماره 422 - فرهنگستان هنر

ساعت 17 چهارشنبه 28 تیر 1391

ورود برای علاقه مندان آزاد است

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می کند :

جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان

پژوهشگر و سخنران : سید فولاد توحیدی

به همراه پخش نمونه های صوتی وتصویری و اجرای زنده موسیقی نواحی کرمان

تهران - خیابان ولیعصر -تقاطع طالقانی- شماره 422 - فرهنگستان هنر

ساعت 17 چهارشنبه 28 تیر 1391

ورود برای علاقه مندان آزاد است