ارتقای توانمندی های اجتماعی و اقتصادی ساکنین هدف بازآفرینی شهری

پنجمین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(مادر تخصصی) باعنوان
ارتقای توانمندی های اجتماعی و اقتصادی ساکنین محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی شهری

وبا حضور:
دکتر سید محسن حبیبی
دکتر محمد سعید ایزدی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
مهندس مهدیه پورشاد
دکتر سارا اسمعیل پور
برگزار مي شود .

زمان:دوشنبه مورخ 12 تیر ماه 96  از ساعت 14
مکان: سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک  51