ژئوپلیتیک ایران فرهنگی

ژئوپلیتیک ایران فرهنگی

بیست و دوم از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهر
موضوع سخنرانی:ژئوپلیتیک ایران فرهنگی
نام سخنران:دکتر کامبیز مشتاق گوهری
زمان برگزاری:10مردادماه1396 ساعت 16الی18
مکان برگزاری:میدان فلسطین،طالقانی غربی،پلاک514،خانه گفتمان شهر و معماری
شماره تماس:66973766