سومين نشست معمارى نامعمارى: سرپناه خودساخته بى جا شدگان شهرى

تیتر عکس: 
نشست های بررسی ارتقاء اسکان غیررسمی در خانه وارطان
نشست های بررسی ارتقاء اسکان غیررسمی در خانه وارطان

معمارنت به‌منظور آماده‌سازی برای برگزاری مسابقه معماریِ نامعماری، سه نشست هم‌اندیشی در خانه گفتمان شهر برگزار می‌کند:
نشست اول با موضوع مبانی نظری و تجربه‌های جهانی در سرپناه خودساخته برای بی‌جا شدگان شهری در روز سه‌شنبه 9 آبان 96 برگزار می‌شود. در این نشست آقایان محمدسعید ایزدی، کمال اطهاری، پرویز پیران، مظفر صرافی، سعید سادات نیا و حمیدرضا ناصرنصیر به موضوع سرپناه خودساخته می‌پردازند. دبیر پنل آقای محمد سالاری است.
نشست دوم با موضوع تجربه‌های ایران در موضوع سرپناه خودساخته برای بی‌جا شدگان شهری در روز سه‌شنبه 16 آبان 96برگزار می‌شود.

در این نشست خانم ها گیتی اعتماد و زهرا اهری و آقایان مجید روستا، مجید غمامی، کامبیز مشتاق گوهری و فردین یزدانی به تجربه ایران در اسکان غیررسمی می پردازند.
نشست سوم و پایانی به جمع‌بندی و گفتگو در موضوع ارتقاء اسکان غیررسمی و سرپناه خودساخته برای بی‌جا شدگان شهری در روز سه‌شنبه 30 آبان 96 برگزار می‌شود. در این نشست خانم گیتی اعتماد و آقایان محمدسعید ایزدی، کمال اطهاری، پرویز پیران، سعید سادات نیا و مظفر صرافی به جمع بندی و گفتگو پیرامون موضوع ارتقاء اسکان غیررسمی می پردازند.
نشست‌ها با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ساعت 16:30 الی 18:30 در محل خانه گفتمان شهر و معماری واقع در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 برگزار می‌شود.