هشتمين همايش نكوداشت روز اصفهان

هشتمين همايش نكوداشت روز اصفهان
هشتمين همايش نكوداشت روز اصفهان

معمارنت:اصفهان شهرى است كه در ان اقليم ،فرهنگ ،اقتصاد وسياست در حكمتى اصفهانى  پيوستگى وبروز يافته است .

شهروندان اين شهر همچون ديگر شهر هاي اين مرز وبوم به عنوان وظيفه شهروندى ، بر اين انديشه بوده اند كه ميراث فرهنگى وطبيعى در خطر شهرشان را ،چگونه در راستاى منافع عمومى محافظت ،  وبه نسل هاي اينده بسپارند

 هشتمين همايش نكوداشت روز اصفهان به سنت هر ساله در روز دوم اذر در سالن اتاق بازرگانى اصفهان واقع در فلكه فيض نزديك پل خواجو برگزار مي شود .
 ميراث فرهنگي وطبيعى ، وتجليل از شهروندان حامي اصفهان در همه گروه ها ودر همه عرصه هاي علم ،هنر ،ادب و اقتصاد از اهم برنامه هاى نكوداشت روز اصفهان در سال هاى گذشته بوده است .
 اين مراسم هر ساله با شعار " اصفهان براي هميشه  اصفهان براى همه "به همت انجمن دوستداران اصفهان ، انجمن مثنوى پژوهان اصفهان ،جمعيت دوسداران محيط زيست ،موسسه فرهنگي وزبان رويش مهر ،اتاق بازرگاني اصفهان ،معمارنت وديگر انجمن هاي مرتبط برگزار مي شود .
 در مراسم امسال سيروس شفقي ،محمد رضا حائري وامين ناطقى گوشه هايي از روايت اصفهان را برمي خوانند واز حاميان شهر اصفهان در زمينه هاي گوناگون قدرداني بعمل خواهد آمد.

 

هشتمين همايش نكوداشت روز اصفهان