نشست اسكان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبيعى و انسانی

نشست اسكان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبيعى و انسانی

نشست اسكان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبيعى و انسانی (زلزله، سیل، جنگ و..)

ایران سرزمین سکون و حادثه است؛ سکون طولانی و حادثه لحظه‌ای. انسان ایرانی نه می‌تواند به سکون عادت کند و نه حادثه را به رویه‌ای معمول مبدل سازد. هم ازاین‌رو است که به‌رغم رخداد دائمی و پی‌درپی حادثه‌ها، اما حادثه برای او شگفت‌آور و غیرمترقبه است.

 

اما انسان ایرانی، در گونه‌های اقلیمی مختلف، هزاران سال این سرزمین متناقض را تاب آورده است و با زلزله‌ها، سیل‌ها، خشک‌سالی‌ها، قحطی‌ها، جنگ‌ها و بی‌خانمانی‌ها، بازهم توانسته است که تمدن بسازد و انباشت کند. اما تمامی این فرآیند، به‌صورت دانش مدون کمتر بروز بیرونی یافته و به‌طور عمده در ذهنش ثبت و ضبط‌شده و همچون دانشی شفاهی، سینه‌به‌سینه روایت‌شده است. آسیب‌شناسی حوادث گذشته شاهد این مدعاست که تجربه‌های گران‌بهای مثبت و منفی قبلی به‌طور عمده در حافظه‌های شفاهی محبوس و یا بازخوانی انتقادی نشده است.
گروه معمارنت بر این باور است که در کنار مشارکت عمومی، وظیفه و کمک اصلی گروه‌های متخصص برای یاری‌رسانی به آسیب دیدگان حوادث فوق، مستندسازی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از تجربه‌های حوادث گذشته و بسیج امکانات نرم‌افزاری برای نیروهای پیشگیری، امداد و بازسازی حوادث طبیعی و انسانی است. از همین رو گروه معمارنت در راستای مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود و به‌منظور مشارکت تخصصی معماران، طراحان و اندیشمندان همراه با گروه‌های حامی اقدام به برگزاری "مسابقه طراحی اسکان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبیعی و انسانی (زلزله، سیل، جنگ و...) " نموده است.
هدف این حرکت فرهنگی ارتقا و به‌روزرسانی حکمت محلی بر اساس نیازهای روز و تلفیق باخرد مهندسی است تا بتوان اسکانی موقت، ارزان، ساده، ایمن و درخور انسان بی‌جا شده در حوادث طبیعی و انسانی را سامان داد.
مستندسازی تجربه‌های حوادث گذشته ایران و کشورهای مشابه و گفتگو با صاحب‌نظران باتجربه، جمع‌آوری و تشویق طرح‌های برندگان مسابقه در قالب کتاب و فیلم از اقدام‌های دیگر این حرکت فرهنگی است.
به همین منظور در نشست چهارم معماری و نامعماری مروری بر تجربه اسکان موقت در حوادث قبلی ایران به‌ویژه بم و آذربایجان دارد. برنامه نشست به شرح زیر است:
1-    اسکان موقت    
محمدسعید ایزدی
2-    معرفی مسابقۀ اسکان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبیعی و انسانی (زلزله، سیل، جنگ و..)    
 حمیدرضا ناصرنصیر
3-    مروری بر تجربه اسکان موقت
صبا مدنی
4-    تجربه اسکان موقت در بم
مجید جودی
5-    تجربه در اسکان موقت در آذربایجان
جلال صادقی
6-    نمایش فیلم
7-    گفتگو