نشست تداوم حيات بعد اززلزله

زلزله های طبس، بویین زهرا، منجیل و رودبار، بم و اخیرا «زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه»، «زلزله ۴.۲ ریشتری ارومیه»،

«زلزله ۴.۸ ریشتری لنگرود»، «زلزله ۶.۱ ریشتری کرمان» و لرزشی نه چندان بزرگ در پایتخت بار دیگر به همه ما یادآوری کرد، ایران یکی از مهمترین کشورهای زلزله خیز جهان است، و این رخداد طبیعی هربارشماری از ساکنان عزیز این سرزمین را به گونه ای دلخراش از گردونه طبیعی و پایدار زندگی خارج می سازد.
این اتفاق شوم گرچه با گذشت زمان به تندی از دامنه گفت و گوی دیگر ساکنان گذر می کند و به دست فراموشی سپرده می شود، لیکن سایه تلخ خود را به کندی از زندگی آسیب دیدگان برمی چیند. نگاهی کلی به تجربه های گذشته از غفلت هایی حکایت می کند که غالباً برآمده از نبود سیاست گذاری و برنامه ریزی توامان و یکپارچه برای بازگشت این افراد به چرخه زندگی در کیفیتی مطلوب و پایدار است.  
پایبندی به مسئوليت های اجتماعی و مأموریت های محوله، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را بر آن داشت تا با همکاری معاونت معماری و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، جریانی برای اندیشیدن و گفتگو در زمینه «تداوم حیات بعد از زلزله» را با برگزاری سلسله نشست هایی ذیل این عنوان رقم زند. در این نشست ها تلاش براین است تا در چارچوب مفهوم توسعه پایدار از سه منظر اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی، الزامات برنامه ریزی بعد از زلزله به بحث گذاشته و تبیین شوند. بی تردید با توجه به رسالت این شرکت تاکید بحث ها بیشتر بر کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیرتر و محروم خواهد بود.
به منظور پربارتر شدن نتایج و بیانیه پایانی، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بعنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری از کلیه دست اندرکاران، دغدغه مندان، صاحب نظران و نهادهای فعال برای حضور، مشارکت و همراهی در این عرصه دعوت می نماید.
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

- نشست اول از دفتر شانزدهم #سلسله_نشستهای_موضوعی با عنوان
- پایداری اقتصادی- اجتماعی بعد از زلزله

 و با سخنرانی
دکتر سیامک زندرضوی| عضو هيئت مديره انجمن جامعه شناسي ايران
مهندس محمدرضا اعتصامی| معمار و نماينده  پويش كپر و كولمان
خانم منیژه غزنویان| كارشناس ارشد علوم اجتماعي و نماينده پويش كپر و كولمان

-دوشنبه ٩ بهمن ماه ١٣٩٦
-ساعت ١٤ در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار میشود