فیلمی کوتاه از روند ساخت پل ورسک و راه‌‌آهن سراسری ایران

فیلم خانه: