برگزاری برنامه طراحی پایدار تهران 2012

برگزاری برنامه طراحی پایدار تهران 2012

 در این برنامه که توسط پایگاه اطلاع رسانی «گزارشگر طراحی صنعتی» و با حمایت «سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان تهران» و «انجمن حامیان زمین» برگزار شد، بیش از 80 نفر از دانشجویان و متخصصین رشته‌های طراحی صنعتی، گرافیک، مهندسی صنایع و معماری در قالب 15 گروه شرکت داشتند. در این کارگاه ابتدا مفاهیم پایداری، مدل‌های پایداری و روش‌های طراحی پایدار به شرکت‌کنندگان ارائه شد و در ادامه، گروه‌ها به طراحی و ایده‌پردازی حول موضوع اصلی که توسط برگزارکنندۀ جهانی آن تعیین شده بود پرداختند.

 

معمارنت- برنامه «دورهم برای طراحی پایدار» در روزهای جمعه و شنبه 12 و 13 آبان ماه همزمان با بیش از 50 شهر دنیا در تهران برگزار شد.

 

 در این برنامه که توسط پایگاه اطلاع رسانی «گزارشگر طراحی صنعتی» و با حمایت «سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان تهران» و «انجمن حامیان زمین» برگزار شد، بیش از 80 نفر از دانشجویان و متخصصین رشته‌های طراحی صنعتی، گرافیک، مهندسی صنایع و معماری در قالب 15 گروه شرکت داشتند. در این کارگاه ابتدا مفاهیم پایداری، مدل‌های پایداری و روش‌های طراحی پایدار به شرکت‌کنندگان ارائه شد و در ادامه، گروه‌ها به طراحی و ایده‌پردازی حول موضوع اصلی که توسط برگزارکنندۀ جهانی آن تعیین شده بود پرداختند.

 

 موضوع امسال ((heart)) Beats بود که تمامی شرکت‌کنندگان با توجه به برداشت خود از این موضوع ایده‌پردازی کردند. در پایان این برنامه 15 پروژه در طی این دو روز تکمیل و در سایت جهانی آپلود شد. شایان ذکر است که ایران امسال در تهیۀ فیلم اعلام موضوع جهانی این برنامه با برگزارکنندگان همکاری داشت.

 

پایگاه اطلاع رسانی
گزارشگر طراحی صنعتی
www.idreporter.com
info@idreporter.com
+98-21-88967822